VLUCHTMISDRIJF

Inleiding

In de praktijk heb ik het maar al te vaak gehoord: “Maar meester, wat ik gedaan heb is toch geen vluchtmisdrijf, ik ben toch geen crimineel?”.

Vanuit die praktijkervaringen acht ik het nuttig wat toelichting en tips te geven omtrent dit misdrijf.

Wat is het nu precies?

Van een vluchtmisdrijf is er sprake zodra:

 1. Men weet heeft aanleiding of oorzaak (wat niet per se gelijk staat aan schuld!) geweest te zijn van een verkeersongeval (eerste moreel element);
 2. Men niet ter plaatse blijft (materieel element);
 3. Met de bedoeling zich aan dienstige vaststellingen (lees: vaststellingen om de verantwoordelijkheid voor het ongeval/toestand van de bestuurder te kunnen bepalen) te onttrekken (tweede moreel element)

Bestraffing?

 1. In geval van louter materiële schade:
 • Gevangenisstraf van 15 dagen tot 6 maanden en/of
 • Geldboete van € 1.600,00 tot € 16.000,00
 • Mogelijkheid van verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar of levenslang en de teruggave van het rijbewijs afhankelijk maken van het slagen voor het theoretisch examen, praktisch examen, psychologisch onderzoek, medisch onderzoek
 1. In geval van lichamelijke schade:
 • Gevangenisstraf van 15 dagen tot 4 jaar en/of
 • Geldboete van € 3.200,00 tot € 32.000,00
 • Verplicht verval van het recht tot sturen van ten minste drie maanden tot 5 jaar en de teruggave van het rijbewijs wordt afhankelijk gemaakt van het slagen voor het theoretisch examen, praktisch examen, psychologisch onderzoek (met mogelijkheid van het medisch onderzoek)

In de praktijk

Hoewel het aan het Openbaar Ministerie toekomt de bedoeling zich te onttrekken te bewijzen, zal het er in de praktijk toch vaak op neerkomen dat u elementen zult moeten aanleveren om de rechter te overtuigen dat het niet ter plaatse blijven ingegeven werd door een andere reden dan de bedoeling zich aan dienstige vaststellingen te onttrekken.

Een voorbeeld van hoe snel het kan gaan: U heeft een aanrijding met andere wagen bij het verlaten van een parkeerplaats op de parking van de supermarkt. U stapt uit en spreekt met de andere bestuurder, die samen met u vaststelt dat de schade aan beide voertuigen “meevalt” nu geen van beiden een hoge snelheid voerde op de parking.

U beslist beiden dat er geen verder gevolg aan gegeven moet worden en u vertrekt. U ontvangt enkele weken later plots een uitnodiging voor verhoor wegens vluchtmisdrijf aangezien de andere persoon de dag van het ongeval zelf nog klacht is gaan neerleggen bij de politie.

In dit gegeven voorbeeld bestaat er een reëel risico dat u alsnog gedagvaard wordt door de rechtbank, ook al had u helemaal niet de bedoeling zich aan dienstige vaststellingen te onttrekken.

Probleem: bewijs het maar in een woord tegen woord situatie waarbij de politie effectief schade aan beide voertuigen vaststelt.

Het zal hierbij, indien u uitgenodigd wordt voor verhoor, van belang zijn de reden voor het niet ter plaatse blijven te laten acteren door de verhoorder.

Tip: neem voorafgaandelijk het verhoor contact op met een advocaat en laat u ook tijdens dat verhoor STEEDS bijstaan door een advocaat (liefst iemand die de specifiek daartoe opgerichte SUPRALAT-opleiding “bijstand bij verhoor” heeft gevolgd)!

Tips om verdere miserie te voorkomen in geval van een ongeval

Maak foto’s van de toestand van het/de voertuig(en) en vul een aanrijdingsformulier in (en laat het ondertekenen!) door de andere betrokken persoon.

Bij weigering vanwege de andere persoon valt het aan te bevelen onmiddellijk de politie te bellen zodat zij de nodige vaststellingen kunnen doen. 

Belangrijk: Bij een verkeersongeval met lichamelijke schade dient de politie steeds verwittigd te worden.

KOSTELOZE BIJSTAND ADVOCAAT:

Mocht u uitgenodigd worden voor verhoor in het kader van een vluchtmisdrijf/verkeersongeval of gedagvaard worden voor de rechtbank en bijkomende informatie en bijstand wensen, sta ik geheel te uwer beschikking.

Kijk hierbij zeker na of uw verzekering een dekking voor rechtsbijstand (niet alleen voor een procedure waar reeds gedagvaard is maar ook voor de bijstand tijdens het verhoor) voorziet. Zo dient u de advocatenkosten niet zelf te dragen. 

Robin RYCKEBOER, advocaat-vennoot bij advocatengroepering SCHWEITZERLEX en lesgever SUPRALAT-opleiding bijstand tijdens verhoor. E-mail: robin@advocaatryckeboer.be. Tel.: 02/465.23.55.

Huidig artikel betreft een persoonlijke bijdrage van Robin RYCKEBOER en bindt op generlei wijze de groepering SCHWEITZERLEX.