Op 3 maart 2022 trad de nieuwe en verstrengde regelgeving omtrent het gebruik van de gsm achter stuur in werking. 

Alwaar het voorheen wettelijk verboden was gebruik te maken van een gsm die in de hand gehouden wordt, is het sinds 3 maart 2022 tout court verboden “gebruik te maken” van uw gsm tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is. De loutere aansluiting met een usb-kabel volstaat hierbij niet. 

BELANGRIJK: het verbod geldt óók wanneer u stil staat in één van die prachtige structurele ochtendfiles die ons land rijk is of voor een rood licht.

De uitbreiding van het toepassingsgebied ging gepaard met een strafverzwaring. Gebruik van de gsm achter het stuur is nu een overtreding van derde graad, waar een geldboete van € 240,00 tot € 4.000,00 op staat alsook de mogelijkheid van een verval van het recht tot sturen van 8 dagen tot 5 jaar.

Ingevolge de voormelde aanpassing van de regelgeving organiseren de verschillende parketten van ons land acties om het gebruik van het gsm tegen te gaan. Bij betrapping wordt het rijbewijs onmiddellijk voor 8 dagen ingetrokken (een gewaarschuwd bestuurder…).

Zo blijkt bijvoorbeeld uit een artikel verschenen op ww.vrt.be dat er in de maanden mei en juni 2022 in Halle niet minder dan 1.500 rijbewijzen (!) werden ingetrokken voor 8 dagen en dat de bestuurders daarenboven gedagvaard zullen worden voor de politierechtbank.

KOSTELOZE BIJSTAND ADVOCAAT:

Mocht u alsnog gedagvaard worden voor de politierechtbank voor het gebruik van de gsm achter het stuur en verdere uitleg en bijstand wensen, sta ik geheel te uwer beschikking.

Kijk hierbij zeker na of uw verzekering een dekking voor rechtsbijstand (niet alleen voor een procedure waar reeds gedagvaard is maar ook voor de bijstand tijdens eventueel verhoor) voorziet. Zo dient u de advocatenkosten niet zelf te dragen.

Robin RYCKEBOER, advocaat-vennoot bij advocatengroepering SCHWEITZERLEX. E-mail: robin@advocaatryckeboer.be. Tel.: 02/465.23.55.

Huidig artikel betreft een persoonlijke bijdrage van Robin RYCKEBOER en bindt op generlei wijze de groepering SCHWEITZERLEX.