Luc RIGAUX, geboren te St.-Agatha-Berchem in 1955, heeft in juli 1978 met onderscheiding het diploma behaald van Licentiaat in de Rechten aan de Vrije Universiteit Brussel.

Op 1 september 1978 heeft hij de eed afgelegd aan de toenmalige unitaire Orde van Advocaten van de Balie te Brussel.

Sedert 1 januari 1985 is Meester Luc RIGAUX ingeschreven bij de Nederlandstalige Advocatenorde van de Balie te Brussel.

In 1994 was Meester Luc RIGAUX één van de medeoprichters van de groepering van advocaten “Schweitzerlex”.

Meester Luc RIGAUX heeft een bijzondere ervaring opgebouwd op het vlak van het burgerlijk aansprakeiljkheids- en het verzekeringsrecht.

Meester Luc RIGAUX oefent het ambt uit van Plaatsvervangend Vrederechter sedert 1995.

Van 2002 tot 2006 was hij lid van Raad van de Orde.

 

Contact: 

Luc RIGAUX

Tel.: 0032 (0)2 469 00 68

lucrigaux@skynet.be

KBO/BTW: BE 0851.452.043

Administratieve ondersteuning :

Meester Luc RIGAUX werkt samen met OFFICE SUPPORT, digitaal juridisch secretariaat (contact: Saskia Vos: 0473/74.35.00)