Edwin Heitkamp (°1963) behaalde zijn diploma van licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 1988. In het daaropvolgende academiejaar volgde hij een aanvullende opleiding Europees recht aan de universiteit Nancy II.

Sinds 1989 is Edwin Heitkamp ingeschreven aan de Brusselse balie, vertegenwoordigt zowel nationaal als internationaal cliënteel en richt zich hoofdzakelijk op dienstverlening aan ondernemingen.

Hij is gewezen penningsmeester van de Nederlandse Orde van Advocaten te Brussel en is actief in commissies van de Orde van Vlaamse Balies.

Talen: Nederlands, Duits, Frans, Engels

Voorkeurmateries:

  • Handels- en economisch recht
  • Vennootschapsrecht
  • Contractenrecht
  • Grensoverschrijdend recht
  • Procedures

Talen : Nederlands – Frans – Engels

Contact:

Edwin Heitkamp

Tel.: 0032 (0)2 465 88 69 

Edwin@heitkamp.be

KBO/BTW: BE 0832 862 289