Jasmien Foré (°1990) behaalde in 2013 haar diploma van Master in de rechten, afstudeerrichting strafrecht, met onderscheiding aan de Vrije Universiteit Brussel. 

Zij trad na haar studies toe tot de Nederlandstalige Orde van Advocaten bij de balie van Brussel en was actief bij de vereniging Jong Advocaten Brussel. In 2015 vervoegde zij het kantoor Schweitzerlex. 

Tijdens haar stage werd zij begeleid door Mr. Tom Bauwens en Mr. Barbara Van Eeckhoudt, waarbij zij onder meer onderbouwd werd in het strafrecht, familierecht, verkeers- en aansprakelijkheidsrecht, beslagrecht en huurrecht. 

Zij behaalde in 2016 het Getuigschrift Bijzondere Opleiding Jeugdrecht en is sindsdien actief als Jeugdadvocaat.
Tevens volgde zij de opleiding Salduz en verleent zij zeer frequent bijstand bij verhoren, zowel aan minderjarigen als meerderjarigen. 

Jasmien tracht steeds haar cliënten zo efficiënt mogelijk bij te staan met veel oog voor de menselijke kant.

Talen : Nederlands – Frans – Engels

Voorkeurmateries :

  • Jeugd- en familierecht
  • Strafrecht
  • Burgerlijk recht
  • Verkeers- en aansprakelijkheidsrecht
  • Huurrecht
  • Beslagrecht

Contact :

Advocatenkantoor Jasmien FORÉ BV

Tel : 0032 (0)2 465 75 61 

jasmien.fore@outlook.com

KBO/BTW :  BE0791 414 981