Barbara Van Eeckhoudt behaalde haar behaalde diploma van licentiaat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven in 2001.

Sinds 2001 is zij ingeschreven aan de Brusselse balie bij de NOAB.

Ze heeft een Getuigschrift Bijzondere Opleiding Jeugdrecht en zetelt als onafhankelijk deskundige in het Intersectoraal Raadgevend Comité jeugdhulp, tevens zetelt zij in het Comité van het Provinciaal Vereffeningsfonds.

Talen: Nederlands, Frans, Engels

Barbara Van Eeckhoudt is bewindvoerder, zowel over de goederen als over de persoon en behandelt voornamelijk dossiers in volgende materies :

– sociaal recht

– huurrecht en contractenrecht

– beslagrecht

– jeugdrecht en familierecht

– verkeersrecht en aansprakelijkheidsrecht

Contact : Barbara VAN EECKHOUDT

BVBA ASCALEX ADVOCATEN

KBO nummer 0896.384.225

BTW BE 0896.384.225

t. 02.469.05.10

barbara@vaneeckhoudt.eu